kompetentny producent EMS

PONAD 30-STO LETNIE DOŚWIADCZENIE

KOMPANIA ELEKTRONICZNA

KOMPETENZ SEIT 30 JAHREN

KOMPANIA ELEKTRONICZNA

KOMPETENZ SEIT 30 JAHREN

Pick&Place

SMT? Odpowiednio przygotowany Pick & Place przyspieszy montaż.

Od czego zacząć? Od Fiduciali!

Fiducial to nic innego jak element referencyjny dla maszyny. Umieszczane w warstwie miedzi mają formę kwadratów, okręgów czy krzyży. Dobrze jest je umieścić w formatce przygotowując projekt.
Jeden z nich, umieszczony najlepiej w lewym dolnym rogu, będzie punktem zerowym o współrzędnych X=0,00 ; Y=0,00. Poniżej widok przykładowej formatki.Drugi fiducial powinien być umieszczony po przekątnej. Maszyna ustalając przekątną zbazuje położenie całej formatki i oszacuje w których miejscach będą komponenty. Więc im dalej drugi punkt tym dokładniejsze zbazowanie formatki.

Proszę zwrócić uwagę na marginesy montażowe formatki. Dzięki nim jest miejsce na „chwyt” płytki w transporcie taśmowym maszyny. Daje to także pewien odstęp między klampingiem a padami elementów SMT.


Współrzędne

Zatem względem zerowego punktu referencyjnego rezystory R1, R2 itd. będą miały następujące współrzędne:
R1 { x= -1,12mm , y= 3,42mm } (proszę zwrócić uwagę, że elementy na lewo od punktu zerowego będą miały wartości ujemne)
R2 { x= -1,12mm , y= 5,10mm }
R3 { x= -1,12mm , y= 6,75mm }
Q1 { x= 1,02mm , y= 11,24mm }


Kąt obrotu

Definicja kąta obrotu jest zdefiniowana przez producenta maszyny montażowej.
Dla maszyny JUKI 2060E wygląda to następująco:

\"\"


Format pliku P&P

A zatem jak powinien wyglądać plik P&P?
Dla przykładu powyżej wyglądałby następująco:

  Desygnator     Footprint_wartość   X Y   Kąt  
R1 R0805_10k   -1,12   3,42 0
R2 R0805_130R -1,12 5,10 0
R3 R0805_1k 1% -1,12 6,75 0
Q1 SOT23_BC846 1,02   11,24   0


Oczywiście w przypadku rezystorów lub kondensatorów ceramicznych kąt może być 0 lub 180 gdyż w ich przypadku polaryzacja nie ma znaczenia.

Plik należy przygotować w pliku Excel.


P&P dla elementów na dolnej stronie

Jeżeli elementy SMT występują także na drugiej stronie (załóżmy BOTTOM) wtedy należy przygotować drugi plik P&P. Oczywiście formatkę musimy odwrócić w programie „do góry nogami” tak jak będzie to miało miejsce w maszynie. Dopiero teraz po ustaleniu referencyjnego punktu zerowego na dolnej stronie (oczywiście jeżeli jest) przystępujemy do generowania współrzędnych.

Aktualności
Zobacz archiwum >>
31 mar 2023
Targi ELTEFA, Stuttgart 2023

Kompania elektroniczna Sp. z o.o. Czytaj więcej
19 kwi 2019
AUTOMATICON 2019

Kompania elektroniczna Sp. z o.o. Czytaj więcej
27 lut 2018
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Kompania elektroniczna Sp. z o.o. Czytaj więcej
09 sty 2018
LOGO

Kompania elektroniczna Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej
KONTAKT

KOMPANIA ELEKTRONICZNA Sp. z o.o.
Obwody Drukowane - Montaż Komponentów
Elektronicznych - Kompletacja i Dostawa Komponentów

Warszawa/Raszyn,
ul. Żwirowa 63, Puchały, 05-090 Raszyn
NIP: 534-245-96-78

Biuro Handlowe, adres do korespondencji i wysyłek:
ul. Puławska 34 budynek 31, 05-500 Piaseczno

\"\" Tel./fax: +48 22 715 66 06 i 07
\"\" E-mail: biuro.handlowe@komele.eu
\"\" Skype: KomeleBiuroHandlowe